Heldere en transparante aanpak

Wij streven naar duurzame relatie met onze cliënten. Vandaar dat u van ons een heldere communicatie en transparante aanpak mag verwachten. U moet zich comfortabel voelen bij de wijze waarop uw vermogen wordt beheerd.

Maak Kennis Met Ons

Profiel Defensief

Geschikt voor wie

Het profiel is bedoeld voor beleggers die een relatief korte beleggingshorizon hebben en/of terughoudend zijn met betrekking tot het nemen van risico. De wens tot het in stand houden van het vermogen en het genereren van een vaste inkomensstroom is uitgangspunt;
Dit beleggingsprofiel legt nadrukkelijk het accent op het genereren van een vaste inkomensstroom. Het profiel kent een asset allocatie met een zeer groot deel in vastrentende waarden en in mindere mate in zakelijke waarden.

Strategisch beleggingsbeleid – invulling beleid

Vastrentende waarden en cash (70%): Spreiding over verschillende obligaties en obligatie-trackers. De focus is op hoogwaardige vastrentende waarden (BBB- of hoger). Perpetuele leningen kunnen onderdeel van de vastrentende portefeuille zijn.
Zakelijke waarden (30%): voornamelijk aandelen in grote, mondiaal actieve en kwalitatief hoogwaardige bedrijven. Minimaal 20 verschillende bedrijven, maximale weging per bedrijf 7,5%. Spreiding over 13 sectoren, per sector maximaal 20% en minimaal 0%.

Tactische aanpassingen/rebalancing

De weging zakelijke waarden kan worden verlaagd dan wel verhoogd indien de marktverwachtingen daar aanleiding voor geven.  
Door koersbewegingen kan het profiel gaan afwijken van het tactische beleid. De wegingen worden aangepast indien deze te veel afwijken om zodoende weer op de tactische weging uit te komen (rebalancing). Er zal niet dagelijks aangepast worden.

Verwacht portefeuillerendement: +4%

ER Capital gaat uit van langjarig gemiddeld rendement op obligaties van 2,5% en op aandelen van 7,5%;
De directe inkomsten bestaan uit ca 1% dividendrendement en 1,75% obligatierendement;
Naast de directe inkomsten staat dit profiel voor een verwachte waardegroei van ruim 1%.

Spreiding rendement

ER Capital gaat uit van een beweeglijkheid van gemiddeld 5% voor obligaties en 17,5% voor aandelen. De spreiding van het rendement zou dan op jaarbasis kunnen uitkomen op gemiddeld 7%, zowel positief als negatief. Dit betekent dat in enig jaar het rendement kan uitkomen tussen -10% en +18%. Uitschieters behoren tot de mogelijkheden. De kans op een negatief jaar is wel aanwezig, ondanks het grote deel in vastrentend.