Heldere en transparante aanpak

Wij streven naar duurzame relatie met onze cliënten. Vandaar dat u van ons een heldere communicatie en transparante aanpak mag verwachten. U moet zich comfortabel voelen bij de wijze waarop uw vermogen wordt beheerd.

Maak Kennis Met Ons

Profiel Gebalanceerd

Geschikt voor wie

Het profiel is bedoeld voor beleggers die een balans zoeken in directe inkomsten en verwachte waardegroei;
Dit beleggingsprofiel heeft een goede spreiding over zakelijke en vastrentende waarden.  Hierdoor kan worden geprofiteerd van de verwachte langere termijn stijging van zakelijke waarden zonder al te veel stabiliteit in de portefeuille op te geven.

Strategisch beleggingsbeleid – invulling beleid

Zakelijke waarden (50%): voornamelijk aandelen in grote, mondiaal actieve en kwalitatief hoogwaardige bedrijven. Minimaal 20 verschillende bedrijven, maximale weging per bedrijf 7,5%. Spreiding over 13 sectoren, per sector maximaal 20% en minimaal 0%.
Vastrentende waarden en cash (50%): Spreiding over verschillende obligaties en obligatie-trackers. De focus is op hoogwaardige vastrentende waarden (BBB- of hoger). Perpetuele leningen kunnen onderdeel van de vastrentende portefeuille zijn.

Tactische aanpassingen/rebalancing

De weging zakelijke waarden kan worden verlaagd dan wel verhoogd indien de marktverwachtingen daar aanleiding voor geven.  
Door koersbewegingen kan het profiel gaan afwijken van het tactische beleid. De wegingen worden aangepast indien deze te veel afwijken om zodoende weer op de tactische weging uit te komen (rebalancing). Er zal niet dagelijks aangepast worden.

Verwacht portefeuillerendement: +5%

ER Capital gaat uit van langjarig gemiddeld rendement op aandelen van 7,5% en op obligaties van 2,5%;
De directe inkomsten bestaan uit ca 1,5% dividendrendement en 1,25% obligatierendement;
Naast de directe inkomsten staat dit profiel voor een verwachte waardegroei van ruim 2%.

Spreiding rendement

ER Capital gaat uit van een beweeglijkheid van gemiddeld 17,5% voor aandelen en 5% voor obligaties. De spreiding van het rendement zou dan op jaarbasis kunnen uitkomen op gemiddeld 9,7%, zowel positief als negatief. Dit betekent dat in enig jaar het rendement kan uitkomen tussen -14,6% en +24,6%. Uitschieters behoren tot de mogelijkheden. Naar verwachting kan één op de drie jaar negatief uitkomen.