Heldere en transparante aanpak

Wij streven naar duurzame relatie met onze cliënten. Vandaar dat u van ons een heldere communicatie en transparante aanpak mag verwachten. U moet zich comfortabel voelen bij de wijze waarop uw vermogen wordt beheerd.

Maak Kennis Met Ons

Profiel Offensief

Geschikt voor wie

Dit profiel is bedoeld voor beleggers voor wie de wens tot het in stand houden van het vermogen en het genereren van een vaste inkomensstroom van ondergeschikt belang is. Het hoger verwacht rendement over de langere termijn gaat gepaard met een hoger risico en meer beweeglijkheid in de rendementen;
Dit beleggingsprofiel legt nadrukkelijk het accent op de mogelijkheid om te profiteren van de lange termijn groei van zakelijke waarden. Het profiel kent een asset allocatie met een zeer groot deel in zakelijke waarden en in mindere mate in vastrentende waarden of cash. 
Strategisch beleggingsbeleid – invulling beleid    
Zakelijke waarden (70%): voornamelijk aandelen in grote, mondiaal actieve en kwalitatief hoogwaardige bedrijven. Minimaal 20 verschillende bedrijven, maximale weging per bedrijf 7,5%. Spreiding over 13 sectoren, per sector maximaal 20% en minimaal 0%.
Vastrentende waarden en cash (30%): Spreiding over verschillende obligaties en obligatie-trackers. De focus is op hoogwaardige vastrentende waarden (BBB- of hoger). Perpetuele leningen kunnen onderdeel van de vastrentende portefeuille zijn.

Tactische aanpassingen/rebalancing

De weging zakelijke waarden kan worden verlaagt dan wel verhoogt indien de marktverwachtingen daar aanleiding voor geven.  
Door koersbewegingen kan het profiel gaan afwijken van het tactische beleid. De wegingen worden aangepast indien deze te veel afwijken om zodoende weer op de tactische weging uit te komen (rebalancing). Er zal niet dagelijks aangepast worden.

Verwacht portefeuillerendement: +6%

ER Capital gaat uit van langjarig gemiddeld rendement op aandelen van 7,5% en op obligaties van 2,5%;
De directe inkomsten bestaan uit ca 2% dividendrendement en 0,75% obligatierendement;
Naast de directe inkomsten staat dit profiel voor een verwachte waardegroei van ca 3%.

Spreiding rendement

ER Capital gaat uit van een beweeglijkheid van gemiddeld 17,5% voor aandelen en 5% voor obligaties. De spreiding van het rendement zou dan op jaarbasis kunnen uitkomen op gemiddeld 12,7%, zowel positief als negatief. Dit betekent dat in enig jaar het rendement kan uitkomen tussen -19,3% en +31,3%. Uitschieters behoren tot de mogelijkheden. Naar verwachting is gemiddeld één op de drie jaar negatief.