Heldere en transparante aanpak

Wij streven naar duurzame relatie met onze cliënten. Vandaar dat u van ons een heldere communicatie en transparante aanpak mag verwachten. U moet zich comfortabel voelen bij de wijze waarop uw vermogen wordt beheerd.

Maak Kennis Met Ons

Profiel Offensief–Aandelen

Geschikt voor wie?

Dit profiel is bedoeld voor beleggers die een hoog verwacht rendement nastreven maar ook bereid zijn een hoger risico te lopen. 
Het profiel belegt afhankelijk van onze verwachtingen minimaal 90% en maximaal 100% in aandelen.  
Er wordt belegd in grote, mondiaal actieve en kwalitatief hoogwaardige bedrijven. Minimaal 35 verschillende bedrijven, met spreiding over 11 sectoren. 
We beleggen niet op basis van markt kapitalisatie maar op basis van gelijke weging per aandeel. Op deze manier kan een aandeel nooit een te groot belang in de portefeuille krijgen. 

Tactische aanpassingen/rebalancing

De weging zakelijke waarden kan worden verlaagd dan wel verhoogd indien de marktverwachtingen daar aanleiding voor geven;
Door koersbewegingen kan het profiel gaan afwijken van het tactische beleid. De wegingen worden aangepast indien deze te veel afwijken om zodoende weer op de tactische weging uit te komen (rebalancing). Er zal niet dagelijks aangepast worden.

Risico en rendement 

•Als u belegt moet u er rekening mee houden dat er een kans bestaat dat u een deel van de oorspronkelijke inleg kunt verliezen.
•Hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico u zult moeten accepteren. 
•Verwacht rendement is 5,5% per jaar.
•Neerwaarts risico op jaarbasis is -35%.
•Minimale beleggingshorizon 15 jaar of langer.

Disclaimer 

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Let op: Rendementen kunnen ook fors tegenvallen, zelfs meerdere jaren achter elkaar. In het schema gaat het om prognoses, niet om garanties. Er kunnen zich onvoorziene situaties voordoen die (zelfs bij een laag risico) een grote invloed kunnen hebben op het risico en rendement van je beleggingen. Het getoonde neerwaartse risico van ieder beleggingsprofiel is berekend op basis van een goed gespreide portefeuille. Het betreft bruto rendementen, dit betekent dat hier de kosten nog niet in meegerekend zijn. Wanneer de kosten wel meegerekend worden valt het verwachte rendement op jaarbasis lager uit

Kostenoverzicht