De sector chemie heeft een neutrale weging in ons beleid, met name vanwege de toepassing van kennis in de nieuwe generatie producten. De sector heeft een weging van 10 procent. Onze top-picks zijn:

• Air Liquide
• Akzo Nobel
• BASF

De sector chemie kenmerkt zich de afgelopen jaren door lage organische groei en weinig pricing power. Dit heeft geleid tot een aantal mega-overnames en op handen zijn fusies binnen de sector

De volgende trends zien wij voor deze sector:

• Megafusies en overnames: Dow Chemical - Dupont de Nemours,
Bayer – Monsanto en ChemChina – Syngenta. De overname van Monsanto door Bayer is twijfelachtig, omdat de markt voor agribusiness een oligopolie-achtig karakter krijgt
• Verduurzaming: onder druk van overheden maar ook als gevolg van innovaties zal de sector minder afhankelijk worden van olie en gaat recycling (cradle to cradle) een grotere rol spelen.
  • • Innovatie: smart-technology doet ook hier zijn intrede zoals daar zijn smart-materials en nano-technology. Ook ontkomt de sector niet aan een proces van digitale transformatie
  • • Overcapaciteit werkt margedruk in de hand. Meer en meer producten worden bulk

 

 

Het ziet ernaar uit dat de mooie tijden voor de chemische sector voorlopig voorbij zijn. Sinds het begin van de eeuw is het de sector redelijk voor de wind gegaan en sommige bedrijven hebben mooie winsten mogen maken dankzij het voor handen zijn van veel en goedkoop gas als grondstof. Maar ondanks dat is het geleidelijk bergafwaarts gegaan. De oorzaak is duidelijk. Steeds meer bedrijven zien met lede ogen toe hoe steeds meer producten het karakter van bulk krijgen en dat is slecht nieuws voor de marges.

 

 

 Bedrijven hebben geprobeerd een antwoord te formuleren op deze margedruk door driftig in de kosten te gaan snijden. Daarbij hebben ze een afdeling over het hoofd gezien en wel de afdeling Sales & Marketing. Hier zijn de kosten steeds verder omhoog gekropen. In de periode 2004 – 2014 stegen de kosten daar van 13,4% naar 14,4% van de omzet. Dat is een stijging van bijna 10%. Sales & Marketing is ondanks zich wijzigende marktomstandigheden steeds op de oude, traditionele voet verder gegaan alsof er bijvoorbeeld geen nieuwe digitale technologieën in de markt verschenen zijn.

 

Het is ook voor deze afdeling tijd om een pas op de plaats te maken en om te bezien hoe de wereld veranderd is. Waarom zijn zoveel producten vandaag de dag nog slechts bulk. Daarvoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Zo is de productietechnologie op steeds grotere schaal voor iedere denkbare partij voor handen. Daar komt nog bij dat zeker in de Opkomende Markten er met gezwinde spoed gebouwd wordt aan het uitbreiden van de capaciteit. Er is nu meer capaciteit dan er vraag uit de markt is. Dat pakt verkeerd uit voor de prijs en de marge. Producten verliezen zo het etiket ‘speciaal’ en worden bulk. Ook is de relatie met de klant veranderd. In de goede oude tijden produceerde het bedrijf op verzoek van zijn klant, nu moet die klant producten van het schap kopen.Hoe acteert de afdeling Sales & Marketing in deze nieuwe wereld van de snelle verbulking van producten? Nog maar 20 jaar geleden was het normaal dat bedrijven klanten op maat hielpen om ze zo aan zich te binden. Mooie marges compenseerden de vaak te geringe hoeveelheden. Daarnaast boden de bedrijven hun klanten ondersteunende diensten, maar ook gratis transport. Door de druk op de marges kan dit alles niet meer. Daar komt nog bij dat bedrijven allerlei diensten niet meer nodig hebben. Ze hebben na verloop van zoveel jaren zelf voldoende kennis in huis.

 

Het is voor veel bedrijven nog echter een te harde werkelijkheid en daarom laat aanpassing soms te lang op zich wachten. Nog te vaak zien ze zichzelf als innovatief en technologisch vooraanstaand en dan is het moeilijk te accepteren dat je producten nog slechts bulk zijn. Daar komt nog bij dat het bulk worden van producten een geleidelijk proces is. Daarom is er altijd de (ijdele) hoop dat het tij gekeerd kan worden.

 

Het is echter tijd voor een nieuw businessmodel dat aansluit bij de nieuwe marktomstandigheden. Bedrijven die hier voortvarend mee aan de slag zijn gegaan worden hiervoor beloond. Als ze er ook nog in slagen om de complexiteit en kosten in manufacturing & supply chain te verminderen en te verlagen. Als dat geheel of gedeeltelijk succesvol bereikt wordt, dan kan EBITDA met 2% - 8% verbeteren, zo blijkt uit onderzoek. Er zijn uiteraard meerdere wegen die naar Rome leiden.

 

Een model is, dat bedrijven alles min of meer bij het oude laten. Dat kan als klanten ervan overtuigd zijn dat de producent een duidelijke meerwaarde biedt met zijn producten maar ook met zijn dienstverlening en ondersteuning. Dit model kan echter alleen overeind blijven als bedrijven alleen klanten bedienen die bereid zijn een premie te betalen. Is dat niet het geval, dan is het beter uit te kijken naar een alternatief model. Als het ernaar uitziet dat producten het karakter van bulk gaan krijgen, bijvoorbeeld omdat het aantal aanbieders groeit, dan lijkt de keuze voor een nieuw model op zijn plaats. Het kan dan kiezen voor het model waarbij bedrijven hun klanten een minimum aan diensten bieden. Leveringen geschieden op vaste tijden tegen vaste tijden en betaaltermijnen. Wil de klant meer dan hangt daar een prijskaartje aan. Big data-analyse kan bedrijven helpen een betere klantensegmentatie te maken. Analyses moeten hen in staat stellen om een beter inzicht te krijgen in wat de klant werkelijk wil.


In een toenemend aantal stellen afnemers geen enkele vorm van dienstverlening op prijs. Bedrijven kunnen hierop inspelen door klanten alleen nog meer online bestellingen te laten doen, een beperkt aantal kwaliteiten tegen tevoren vastgestelde volumes te bieden. Het hele aanbod moet gericht zijn op het laagste kostenniveau. Een logische laatste stap is dan om een aparte businessunit op te richten voor de bulkproducten. Dat moet voorkomen dat kosten voor producten en diensten met een hogere toegevoegde waarde doorsijpelen naar producten en diensten met geen of een zeer lage toegevoegde waarde. Door ze op afstand te zetten wordt dit onmogelijk.